Ve 30 zemích světa ošetří lékaři české občany zdarma

Jana Čermáková, Televize ČT1 - Události, 6.5.2001 
07.5.2001, ČT1

Moderátor (Marcela Augustová, Bohumil Klepetko): 

Ve 30 zemích světa ošetří lékaři na základě mezistátních smluv v akutních případech lidi z České republiky zadarmo. Naposledy přijala vláda takovou dohodu s Německem. Začne platit, jakmile ji schválí i parlamenty obou zemí. Tato nezbytná ošetření mají hradit zdravotní pojišťovny a ty si stěžují, že jim to přinese problémy. 


Pokud přijede český občan do země, se kterou máme uzavřenou mezistátní smlouvu, poskytnou mu lékaři bezplatně lékařskou péči v akutních případech. 


Ladislav Friedrich, prezident Svazu zdravotních pojišťoven: 

Úplně nejběžnější případ je otázka nějakého akutního infekčního onemocnění nebo akutního zánětu třeba slepého střeva a potom samozřejmě především otázka havárií, úrazů apod.. 


Lékaři ošetří zdarma občana České republiky například v zemích bývalé Jugoslávie, v Bulharsku, v Řecku, na Kypru nebo na Slovensku, nově i v Rakousku a v Lucembursku. Čeští občané by měli být podle existujících mezistátních smluv zdarma ošetřeni i v případě, že budou potřebovat neodkladnou péči například na Kubě, ve Vietnamu, Mozambiku, Tunisku nebo v Afghánistánu. Podobná smlouva by měla po schválení parlamenty obou zemí platit i s Německem. Ošetření českého občana si budou navzájem vyúčtovávat zdravotní pojišťovny obou zemí. 


Milan Cabrnoch, poslanec výboru pro soc. politiku a zdravotnictví PSP ČR: 

Vzhledem k rozdílnosti cenových úrovní, například mezi Německem a Českou republikou je to velmi markantní, ceny za zdravotní péči jako téměř za všechno jsou tam prostě vyšší. Tzn. pro naše zdravotní pojišťovny zvýšení nákladů a o tom bude třeba jednat a hledat řešení, jak se s tím pojišťovny vypořádají. 


Václav Krása, poslanec PSP ČR, výbor pro soc. politiku a zdravotnictví: 

Je potřebná ta smlouva, protože vytváří určitý komfort pro občany, kteří cestují do Německa, protože oni nebudou mít problém s ošetřením. A to si myslím, že je velmi důležité. 


Odborníci říkají, že by se lidé měli před cestou do zahraničí pro jistotu komerčně připojistit. Dodržování smluv totiž podle nich může být v některých zemích problematické a hrozí, že by lidé mohli platit za ošetření v hotovosti. Pokud je nutné dopravit nemocného ze zahraničí zpět do České republiky, organizuje a platí převoz ministerstvo zdravotnictví. To ovšem pouze v případě těch států, se kterými má Česká republika uzavřenou smlouvu. 

zpět