Infarkt může být pracovním úrazem
Zdroj: Blesk
Datum vydání: 27.4.2001
Podtitulek: Chtěli jste vědět
Autor: lč
Rubrika: Servis [na víkend]
Strana: 5

"Může být infarkt myokardu, který postihl manžela v zaměstnání, kvalifikován rovněž jako pracovní úraz? Manžel právě pracoval u počítače při účetní uzávěrce. Názor zaměstnavatele je v tomto případě nerozhodný."
Zdena P., Plzeň

Při posuzování odpovědnosti za pracovní úraz a nemoc z povolání se někdy v praxi objevují komplikované případy. Zaměstnavatel stojí často před otázkou, zda je to pracovní úraz, kdy k poškození zdraví došlo při netypické pracovní činnosti, nebo když je to méně častý či netypický úraz. K takovým patří i infarkt myokardu. Odborné stanovisko zní v tomto případě takto: Infarkt myokardu může být uznán jako pracovní úraz, ovšem musí být k tomu splněny následující podmínky: náhlé vypětí sil, velká námaha a nezvyklé úsilí, kdy pracovní úkon přesahuje hranici obvyklé, každodenně vykonávané práce, obvykle těžká práce, konaná však za nepříznivých okolností, práce, při níž organismus zaměstnance není uzpůsoben nebo na kterou zaměstnanec svými fyzickými schopnostmi nestačí. Bezprostřední příčinou vyvolávající infarkt myokardu je totiž psychické trauma (jednorázové přetížení při plnění zvlášť obtížných úkolů) nebo fyzické trauma (neobvyklé, běžnému zatížení neodpovídající jednorázové fyzické vypětí). Tyto právní a medicínské zásady byly poprvé formulovány v soudním rozhodnutí publikovaném pod č. 27/1962 Sb. Ns-obč. (výkladový závěr býv. Nejvyššího soudu u sp. zn. 1 Cp 264/1962). K takovému mimořádnému psychickému vypětí musí ovšem dojít při plnění pracovních úkolů či v přímé souvislosti s ním. Nemůže být proto pracovním úrazem náhlá cévní příhoda, která byla vyvolána tím, že nadřízený nepříznivě hodnotil zaměstnance a odvolal jej z funkce, neboť k porušení zdraví tu nedošlo v důsledku duševního vypětí vyvolaného nadměrným pracovním zatížením. Podle údajů publikovaných nedávno v Personálním a mzdovém poradci podnikatele 4-5/2001 je tomu podobně i s dalšími netypickými pracovními úrazy, jako je úžeh a úpal, kýla, poškození meziobratlových destiček, epilepsie apod. Vždy musí být splněny určité podmínky v návaznosti na konkrétní průběh události a posouzení lékaře.

zpět